15 SHKURT 2022

Digital Marketing Training

Digital Marketing Strategy, Social Media Marketing, WordPress, SEO, Digital Sale, Email, Instagram, Facebook ads, Google Ads ..

Për kë është ky trajnim?

Dua të punësohem ose të punoj si freelance si digjital marketer.

Dua të krijoj një website dhe të shes online në të gjithë botën.

Dua të përmirësoj njohuritë e mia në fushën e digjital marketing pasi dua të hap një agjensi timen.

Kam një biznes dhe dua të rris vizitat e faqen time të web si dhe social media.

A duhet të kem njohuri?

Nuk kërkohet njohuri paraprake veç dëshirës për të mësuar dhe pozitivitet 😀

I përshtatshëm për të gjitha llojet e bizneseve (produkt digjital, produkt fizik, shërbim, B2B, B2C).

 • Ndërtimi i një faqe interneti efektive për marketing dhe shitje nga e para (pa kodim!)
 • Nërtimi i strategjisë së marketingut për cfarëdolloj biznesi #SMARTGOALS, 8 fazat e klientit si dhe Marketing Funnel
 • Krijimi audiencës tuaj (Personas) për të maksimizuar ROI (Return on investment)
 • Si të menaxhoni rrjetet sociale për të pasur më shumë ndërveprim dhe kalendari i postimeve.
 • Krijimi i Facebook Bussines

 

 • Facebook Ads Campaign për secilën fazë të marketing Funnel. A/B testing campaign dhe allways on campaign.
 • Google Ads Campaign për secilën fazë të marketing Funnel. A/B testing campaign dhe allways on campaign. Display & Search Ads.
 • Remarketing i vizitoreve te faqes tuaj
 • Google Tag Manger
 • Google Analytics
 • Përmirësimi i SEO-s së faqes tuaj
 • Email Marketing

Ulja e fundit për 4 vendet e mbetura.

Nxito të rezervosh vendin tënd pasi do ketë vetëm 12 pjesëmarrës në këtë trajnim.